X1622USB专业世界杯国足赛程
分类: 世界杯国足赛程  发布时间: 2013-08-09 11:18 
功能特点:▲16输入2/2母线世界杯国足赛程,配有XYNYX话放&压缩器,英式均衡器,24比特多种效果处理器,USB/音频界面。▲优质模拟世界杯国足赛程,超低噪音、大余量。▲4个技术新颖的XYNYX话筒前置放大器,配有幻像电源,可与单独的高级前置放大器媲美。▲4个录音室级压缩器,配有简单的“一钮制”功能和控制显示,打造一流的人声和乐器声。▲新古典“英国式”3频段均衡器,配有半参数型中频,能温暖的音色。▲录音室级效果处理器,配有16种可编辑的预置效果,其中包括混响、合唱、镶边、延迟、变调、多重效果、节拍功能,用户参数设备可储存。▲内置的立体声USB/音频插口可用来直接连接电脑。随货供应免费的录音编辑软件,还有150种乐器/效果插件和超低延迟驱动器。▲每个单声道均设有声道插入,能灵活连接外置设备。▲每声道设有2个辅助发送端:1个可切换的前置/后置推杆,用于监听/效果;1个后置推杆(用于内置效果或可用来当作外部发送)。▲所有通道均配有削波(失真)指示灯,静音,主混音及子编组开关,独奏及PFL功能。▲2个编组,配有独立的输出端;2个多功能立体声辅助返回,这使得线路灵活性大大增加。▲主混音输出端配有6.3毫米插口和镀金卡侬插口,独立的控制室,耳机和立体声录音输出端。▲控制室/耳机输出端配有多个输入源矩阵,录音输入端可将信号送至主混音或控制室/耳机输出端。▲经久耐用的60毫米流线型推子和密封控制旋钮。▲“Planet Earth”电源(AC 100-240V),使用灵活,具有无噪音,瞬间响应好,功耗低的特性。▲随货供应机架用的支架,使用灵活。▲高质量的元件和极其坚固的结构保证产品经久而用。

技术参数:
Maximum input fevel :                                   Mic                +22dBu
                                                                    Other Line     +20dBu
Maximum output level:                                  Main XLR      +28dBu
                                                                    Other output  +22dBu
Meters:                                                        3 colour LED,quasi peak response
Sensitivity:                                                  0VU=+4dBu
Master meter:                                             12 segment,-30 to cllp
Frequency response :                                 +/- 1dB,20Hz-30KHz
Mic CMRR at 1kHz:                                      >70dB typical
THD+n at +14dBu at 1kHz:                         Mic to mix out <0.005%
Crosstalk(@1KHz):                                     Fader shutoff >89dB
                                                                   Mute shutoff  >89dB
Noise,rms 20Hz to 20kHz:                           Mic input E.I.N -129dBu
                                                                   Main mix fader unity,
                                                                   channel fader down <-95dBu(-97dB S/N)
                                                                   Main mix fader unity,
                                                                   channel fader unity <-82dBu(-86dB S/N)
Channel HPF:                                            18dB/oct below 75Hz
Mono EQ:                                                   HIGH          Shelving        +/-15dB,12kHz
                                                                   MID            Peaking        +/-15dB,100KHz to 8kHz
                                                                   LOW          Shelving       +/-15dB,80Hz
Stereo EQ:                                                 HIGH           Shelving       +/-15dB,12kHz
                                                                  HIGH-MID    Peaking        +/-15dB,3kHz
                                                                  LOW-MID    Peaking        +/-15dB,500kHz
                                                                  LOW           Shelving       +/-15dB,80Hz
DSP:                                                         Converter 24-bit sigma-delta
                                                                 64/128-times oversampling
                                                                 Sampling rate 40kHz
USB:                                                         Audio Stereo In/Out
                                                                 Connector Type B
                                                                 Converter 16-bit
                                                                 Sampling rate 48kHz
Power SUPPLY:                                       110-240VAC,50/60Hz
Power Consumption:                                50 watts
Fuse :                                                      100-240VAC,T 1.6A,250V,5×20mm