PMX2430专业世界杯国足赛程
分类: 世界杯国足赛程  发布时间: 2013-08-04 11:19 
▲优质的2母线,动态余量大线路设计,内置多种数码效果器小型模拟世界杯国足赛程; ▲4通道的设计,适用于多种场合; ▲极低噪声,技术新颖的麦克风前置放大器; ▲3波段均衡器,音乐性极强; ▲内置多种数码效果器; ▲每声道均有断点发送; ▲有效果输送控制,可用于内置效果处理器和/或作为外置输送; ▲主混音混输出端,还有独立的控制室,耳机和立体声CD/磁带输出端; ▲CD/磁带输入可通到主混音或控制室/耳机输出端; ▲经久耐用的60毫米流线型推杆和密封控制旋钮; ▲高品质的元件和牢固的结构,使产品经久耐用; ▲轻便超薄型设计,方便携带流动演出使用。

技术参数:
Maximum input fevel :                      Mic                   +22dBu
                                                       Other Line        +20dBu
Maximum output levl:                       Main XLR         +22dBu
                                                       Other output     +22dBu
Meters:                                            3 colour LED,quasi peak response
Master meter:                                  8 segment,-20dB to 6
Frequency response :                     +/- 1dB,20Hz-30KHz
Mic CMRR at 1kHz:                          >70dB typical
THD+n at +14dBu at 1kHz:              Mic to mix out <0.008%
Crosstalk(@1KHz):                          Fader shutoff >96dB
                                                        Mute shutoff >86dB
Noise,rms 20Hz to 20kHz:                Mic input E.I.N -126dBu
                                                        Main mix fader unity,
                                                        channel fader down <-95dBu(97dB S/N)
                                                        Main mix fader unity,
                                                        channel fader unity <-82dBu(-86dB S/N)
Mono/Stereo EQ :                            HIGH     Shelving          +/-15dB,12kHz
                                                        MID       Peaking           +/-15dB,2.5Hz 
                                                        LOW     Shelving          +/-15dB,80Hz
Power Consumption:                       15 watts